Covid-19 Dönemi Mükellef Haklarının Gözetimi

Author:

Number of pages: 16-29
Year-Number: 2021-3

Abstract

2019 yılı Aralık ayı içinde Çin Devleti’nde meydana gelen Covid-19 salgını küresel çapta değişiklikler meydana getirmiştir. Salgının artması, hastalık yayılım hızı vergi açısından ve vergi mükelleflerini tüm dünyada etkileyerek ekonomi ve toplum alanlarında tedbirlere yöneltmiştir. Vergi, devletlerin temel kamu finansman aracı olması özelliğiyle salgın etkisiyle kırılganlık yaşayan ekonomilerde yeniden düzenlenmiştir. Vergi işlemlerinin duraksaması ile dijital vergi işlemlerinin artması salgınla mükelleflerin yeni vergisel işlem şekli ve davranışlarını meydana getirmiştir. Çalışmada vergi mükelleflerinin vergisel yönde haklarındaki mağduriyetlerin yeni normal hayatta uyarlanmasıyla vergi idaresi ve vergi sistemlerinin salgın boyunca başvurduğu tedbirler ile bu tedbirlere karşı eleştirisel bakış ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The Covid-19 epidemic, which occurred in the State of China in December 2019, caused changes on a global scale. The increase in the epidemic and the rate of disease spread have affected taxpayers all over the world in terms of taxes and directed them to measures in the fields of economy and society. Tax, as the main public financing tool of the states, has been rearranged in economies experiencing vulnerability due to the epidemic effect. The stagnation of tax transactions and the increase in digital tax transactions have brought about new tax transactions and behaviors of taxpayers with the epidemic. In the study, the measures taken by the tax administration and tax systems during the epidemic and the critical view against these measures are discussed with the adaptation of the taxpayers' rights in the tax direction in the new normal life.

Keywords