Türkiye’de Vergi Afları ve Mükellef Üzerine Etkisi: Eskişehir İline İlişkin Bir Çalışma

Author:

Number of pages: 30-50
Year-Number: 2021-3

Abstract

Vergi gelirlerinin devletin önemli bir finansman kaynağıdır. Bu nedenle Türkiye’deki vergi kanunlarının düzenlenmesi vergi idaresi açısından önem taşımaktadır. Birçok dönemde uygulanan vergi afları mükelleflerin vergiye bakış açısını, vergi sistemine uyum sağlamasına ve ülkedeki motive edilen vergi ahlakını çeşitli süzgeçlerden geçirerek bugünkü haline getirmiştir. Çalışmada vergi aflarının ekonomi, hukuk ve toplum üzerinde etkileri, Eskişehir ili mükellef grubunun vergi aflarına bakışı, vergisel bilgilerinin ölçümü, salgın döneminde mükellef beklentileri, vergi affının etkileri, beklenen yeni vergi affı, mükellef haklarının korunup gözetimi ile tek vergi dairesi işleyişi hakkında bilgi verilecektir. Bu bağlamda mükellef üzerindeki vergi reaksiyonunun kanıtlanmaya çalışılarak vergi affının bölgesel etkileri hedef alınmıştır.

Keywords

Abstract

Tax revenues are an important source of government financing. For this reason, the regulation of tax laws in Turkey is important for the tax administration. The tax amnesties applied in many periods have made the taxpayers' perspective on tax, adapting to the tax system and the motivated tax morale in the country through various filters. In the study, information will be given about the effects of tax amnesties on the economy, law and society, the view of the tax amnesty of the taxpayer group in Eskişehir, the measurement of tax information, the expectations of the taxpayer during the epidemic, the effects of the tax amnesty, the expected new tax amnesty, the protection and supervision of taxpayer rights and the functioning of a single tax office. In this context, the regional effects of tax amnesty were targeted by trying to prove the tax reaction on the taxpayer.

Keywords