Yazım ve Yayın İlkeleri


Makalelerin örnek şablona göre hazırlanması gerekmektedir.

Örnek makale şablonu

Genel Şartlar

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanması için değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekir. Dergiye gönderilen yazılar, ön şartları karşılamaları halinde hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına yayın kurulu karar verir. Yayınlanmayan makaleler yazara geri verilmez.

Dergide yayınlanan makalelerin bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Dergide yayınlanmasından sonra makalenin tüm telif hakları Ekonomi Politik Araştırmalar Dergisi’ne aittir. Yayınlanmış makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmez. Makalenin Microsoft Office Word programında yazılmış hali sistem üzerinden gönderilmelidir. E-posta ile makale başvurusu yapılmamaktadır. 

Makalelerin Düzenlenmesi

Makaleler rtf, doc veya docx biçimlerinde hazırlanabilir. Makale dosyasının ismi yazarların soyadları verilerek kaydedilmelidir. Bu dosyaya makale yazılabilir ya da kopyala/yapıştır yöntemi ile uygun biçime getirilebilir. Makaleler, Microsoft Office Word programında “Times New Roman 12 Punto” karakteriyle ve “1,15” satır aralıkla yazılmalıdır.

Sayfa yapısı A4 seçilmeli; sağ, sol, üst ve alt kenarlardan “2,5 cm” boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarındaki girinti olmamalı ve paragraf aralarında bir boşluk olmalıdır. Makalede 150 kelimeyi aşmayacak Türkçe ve makale sonunda bir İngilizce özet bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce ayrı ayrı en az 3, en çok 5 adet anahtar kelimeye yer verilmelidir.

Makalede Türkçe ve yabancı dilde başlıklar yer almalıdır. Dergide, kaynak gösterme, metin içinde parantez içinde yazar soy ismi ve yayın yılı olarak verilmelidir. Örnek: (Cem, 2020: 26). Dergide APA formatı geçerlidir.

Yararlanılan kaynaklar, makalenin sonunda ayrı bir sayfada soy isim sırasıyla ve alfabetik olarak “Kaynakça” başlığı altında gösterilmelidir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde yazarların JEL Kodunu belirtmesi gerekmektedir. Türkçe ve yabancı dilde belirtilen anahtar kelimelerin alt kısmına JEL Kodu yazılmalıdır. JEL Koduna aşağıda belirtilen adresten ulaşılabilir.

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel

Hakem Süreci

Dergiye gönderilen tüm yazılar önce Editörler tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Dergi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme, editör tarafından yapılır. Editör tarafından "yayımlanabilir" kararı verilen makaleler yayım sırasına alınır.

Etik ve İntihal

Yazarlar bilimsel etik kurallarına uymak zorundadır. İntihal oranı %20'nin üzerinde olan makaleler yayınlanamaz. 

ORCID Bilgisi

Yazarların makalelerinde ORCID bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir. ORCID kaydı aşağıda belirtilen adresten yapılabilir.

https://orcid.org/register