Amaç ve Kapsam


Derginin temel amacı İktisadi ve İdari Bilimler alanına orjinal ve yüksek katkılar sağlamaktır.

Dergide İktisat, Maliye, Siyaset ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme ve alanla ilgili makalelere yer verilmektedir.