Dini Cemaatler Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2023-6
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 16:06:27.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 1-8
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar için her dönemde önemini korumuş olan din, gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan gerçekliğini korumaktadır. İnananın din ile olan münasebeti dünyaya adım attığı andan itibaren başlamaktadır. Sosyal bir varlık olan insan yaşama tutunmak için temel ihtiyaçları dışında; başta dini inanç boyutu olmak üzere, psikolojik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını da gidermek durumundadır. Dini inanç nedeniyle oluşan dini cemaatler insanların birtakım manevi, kültürel, sosyal vb. ihtiyaçlarını gidererek hayatlarına anlam katmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada bu alanda daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar ışığında; öncelikle din ve cemaat kavramları açıklanacak daha sonra dini cemaatler, oluşumu, nitelikleri ve toplumdaki fonksiyonları üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Religion, which has kept its importance for people in every period, maintains its reality both individually and socially. The relationship of faith with religion begins from the moment he steps into the world. Apart from the basic needs of human being to be a social entity; In addition, it needs to address the psychological, cultural and social needs of the religious faith. Religious communities formed by religious beliefs, such as spiritual, cultural, social and so on. Their needs increasingly play an important role in adding meaning to their lives. In the light of the scientific studies previously conducted in this field; Firstly the concepts of congregation and religion will be explained, then religious communities, formation, qualities and functions in society.

 

Keywords