Depremlerin Mali Etkileri

Author:

Year-Number: 2023-6
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 16:07:19.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 9-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğanın yaşayan bir canlı varlık olduğunu ve depremlerin de doğanın kendini geliştirebileceği bir olay olduğunu belirtmemiz gerekir. Doğanın ihtiyacı doğrultusunda yaşanan sarsıntı olayı olarak depremler etkileri nedeni ile doğal afete neden olabilmektedir. Doğal afetlerin fiziki, mali, psikolojik, sosyal gibi insan hayatını ilgilendiren pek çok alana etki edebilmektedir. Bu çalışmanın amacı yakın zamanda yaşamış olduğumuz doğal afete dönüşen depremlerin etkilerinden biri olan mali etkilerini değerlendirmektir. Depremlerin büyük boyutlara ulaşması ve doğal afete dönüşmesi kişisel ve kamusal olarak ciddi maliyetlere neden olmaktadır.  Bu maliyetleri en aza indirgeme de her birimiz sorumluluk sahibi olduğumuzu bilmemiz gerekir. Geçmişten bu yana elbette pek çok yıkıcı etkiler yaratan depremler yaşanmıştır. Mühim olan gelişen teknolojiyle, yapılan ar-ge çalışmalarıyla ve bilinçli bireyler yetiştirerek depremlerin doğal afet boyutunda etkiler yaratmasının önüne geçebilmektir. Doğal afetlerin neden olduğu maliyetlerin net bilançosu hemen hesaplanamaz. Bunun için zaman gereklidir. Zaman içinde bilançonun büyüklüğü hesaplanır ve normalleşme ile beraber yeniden inşa süreci başlar. Bu açıdan afet sırasında yaşanan maddi kayıplar ve bunların yeniden inşası ciddi bir ekonomik güç gerektirir. Bu çalışmada doğal afetler; çeşitleri, etkileri ile birlikte ele alınmış, depremlerin mali etkileri üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

We need to point out that nature is a living being and earthquakes are a phenomenon in which nature can develop itself. As a shaking event in line with the needs of nature, earthquakes can cause natural disasters due to their effects. Natural disasters can affect many areas of human life such as physical, financial, psychological and social. The aim of this study is to evaluate the financial effects of earthquakes, which are one of the effects of earthquakes that have recently turned into natural disasters. The fact that earthquakes reach large dimensions and turn into natural disasters causes serious costs both personally and publicly.  While minimizing these costs, each of us needs to know that we are responsible. Since the past, of course, there have been earthquakes that have had many destructive effects. What is important is to prevent earthquakes from creating effects on natural disaster dimensions with developing technology, R & D studies and raising conscious individuals. The net balance sheet of costs caused by natural disasters cannot be calculated immediately. Time is required for this. Over time, the size of the balance sheet is calculated and with normalization, the reconstruction process begins. In this respect, the material losses experienced during the disaster and their reconstruction require a serious economic power. In this study, natural disasters; Types are discussed together with their effects and the financial effects of earthquakes are emphasized.

Keywords