İbn Haldun’a Göre Kamu Harcamalarının İktisadi Hayata Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 19:23:29.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 24-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde kamu harcamalarının iktisadi hayata etkilerine değinmiştir. Ona göre, kamu harcamaları ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunur ve işsizliği azaltır. Kamu harcamaları aynı zamanda ülkede sermaye birikimini artırır ve üretim faaliyetlerini teşvik eder. Ancak İbn Haldun da kamu harcamalarının aşırı yapılmasının olumsuz etkilerine değinmiştir. Özellikle vergi oranlarının yüksek olması durumunda, özel sektörün faaliyetleri azalabilir ve bu da ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir. Ayrıca, kamu harcamalarının yüksek olması vergi yükünün artmasına neden olabilir ve bu da ülkede yaşayan insanların yaşam standartlarını düşürebilir. Sonuç olarak, İbn Haldun'a göre kamu harcamalarının iktisadi hayata etkileri olumlu ve olumsuz yönde olabilir. Bunun nedeni, kamu harcamalarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığına, vergi oranlarının uygunluğuna ve ülkedeki ekonomik koşullara bağlıdır.

Keywords

Abstract

Ibn Khaldun mentioned the effects of public expenditures on economic life in his book Muqaddimah. According to him, public spending contributes to the economic growth of the country and reduces unemployment. Public expenditure also increases capital accumulation in the country and stimulates production activities. However, Ibn Khaldun also mentioned the negative effects of excessive public expenditures. Especially if tax rates are high, private sector activity may decrease, which can slow economic growth. In addition, high public expenditures can increase the tax burden, which can lower the living standards of people living in the country. As a result, according to Ibn Khaldun, the effects of public expenditures on economic life can be positive or negative. The reason for this depends on whether the public expenditures are made correctly, the appropriate tax rates and the economic conditions in the country.

Keywords