Azerbaycan’da Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisine Yönelik SWOT Analizi

Author:

Year-Number: 2022-5
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-01 17:46:49.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İktisat
Number of pages: 14-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

DYY ekonomik büyümede yabancı sermaye akışlarının yatırımlara finansman olması noktasında etkin bir role sahiptir. Böylece DYY yurtiçi yatırımları finanse etmenin yanı sıra üretim ve istihdama olan katkısıyla büyüme üzerinde de etkili olmaktadır. Azerbaycan’ın planlı ekonomi modeli Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra piyasa ekonomisine doğru evrilmeye başlamıştır. Bu süreçte sermaye birikiminin yetersiz oluşu karşılaşılan önemli sorunlardan biridir. Özellikle Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması sonrası yaşanan kriz döneminde yabancı yatırımlara ihtiyaç duyulmuştur.   Uluslararası petrol sanayiinde lider olan ülkelerin eski ve yıpranmış olan Azerbaycan petrol sanayisine yapmış olduğu yeni yatırımlar önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada; Azerbaycan ekonomisinin son dönem bu yöndeki gelişme perspektifi SWOT analizi ile incelenerek, ülkenin yatırım ortamıyla ilgili bilgi edinilecektir.

Keywords

Abstract

FDI has an active role in economic growth in terms of financing foreign capital flows to investments. Thus, FDI has an impact on growth with its contribution to production and employment, as well as financing domestic investments. In Azerbaijan, the pre-independence planned economy model was implemented. However, after the collapse of the Soviet Union, Azerbaijan applied the market economy model. Insufficient capital accumulation is one of the important problems encountered in this process. Foreign investments were needed especially during the crisis period after Azerbaijan gained its independence. Leading countries of the international oil industry invested in the old and decrepit Azerbaijan oil industry. These new investments are an important milestone for Azerbaijan. In this study; the recent development perspective of the Azerbaijan economy in this direction will be examined with SWOT analysis, and information will be obtained about the investment environment of the country.

Keywords