Sosyal Devlet Anlayışının Yerel Yönetim Perspektifi “Sosyal Belediyecilik”: 2020 Yılı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği

Author:

Year-Number: 2021-3
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern devletlerin yapı taşlarından bir tanesi olarak sosyal devlet anlayışının, etkinlik arayışını yerelleştirerek sorun-çözüm dilemmasına en yakın kurum olan yerel yönetimlere yansıtmasına sosyal belediyecilik yaklaşımı denilmektedir. Ülkemizde 2000 yılı sonrası yerel yönetimler alanında çıkarılan kanunlar, hizmette yerindelik prensibi açısından değerlendirildiğinde, bir tür reform niteliğindedir. Ancak belediyeler, her ne kadar kaynak yetersizliği, planlama sorunu, nitelikli eleman yetersizliği, partizanlık ve kayırmacılık, katılım yetersizliği gibi problemler ile karşılamış olsalar da sosyal belediyecilik anlayışının sağlamlaşması ve yerleşmesi için önemli adımlar atmışlardır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde 2000 yılı sonrası yerel yönetimler alanında yapılan reformlarla sosyal devlet ilkesinin yerel yönetimlere yansıması olan sosyal belediyecilik faaliyetlerinin kanuni alt yapısını incelemek ve 2020 yılında Şanlıurfa büyükşehir belediyesinin sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmaları ortaya koymak ve önerilerde bulunmaktır.

Keywords

Abstract

The social municipality approach, which is one of the building blocks of modern states, reflects the social state understanding to local governments, which is the closest institution to the problem-solution dilemma, by localizing the search for efficiency. When the laws enacted in the field of local administrations in our country after 2000 are evaluated in terms of the principle of expediency in service, they are a type of reform. However, although the municipalities faced problems such as lack of resources, planning problems, lack of qualified personnel, partisanship and nepotism, lack of participation, they took important steps to consolidate and settle the understanding of social municipality. The aim of this study is to examine the legal infrastructure of social municipality activities, which is the reflection of the social state principle to local governments with the reforms made in the field of local governments after 2000 in our country, and to reveal the works of Şanlıurfa metropolitan municipality in the field of social municipality in 2020 and to make suggestions.

Keywords