Vergi Alacakları ve İadelere İlişkin Faiz Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 1-7
Year-Number: 2020-1

Abstract

İdarenin herhangi bir vergi alacağı varsa alacağının geciken kısmı için vade tarihi itibariyle gecikme zammı ya da gecikme faizi uygulaması söz konusudur. Eğer vatandaştan haksız bir biçimde tahsil edilmiş bir vergi varsa bunun iadesi için vergi mükellefinin belge ve bilgileri temin ettikten sonraki süre zarfında iade söz konusu olmazsa üç aydan sonraki zaman kapsamında tecil faizi oranında faiz uygulanmaktadır. Bu durumun Anayasaya aykırı olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. Bu çalışmada taraflardan birinin vatandaş, diğerinin devlet olduğu durumda bile devlet lehine bir avantaj sağlanması başta sebepsiz ve karşılıksız tasarruf etme hakkı ile vergide eşitlik ilkesi olmak üzere bir takım sorunları ortaya çıkarmış ve bunun karşılığına gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliği açıklanmaktadır.

Keywords

Abstract

If the administration has any tax receivables, there is a delay increase or default interest as of the due date for the delayed part of the receivable. If there is a tax unfairly collected from the citizen, if there is no refund within the period after the taxpayer has provided the documents and information for the refund, interest is applied at the rate of deferment interest within the period after three months. This situation is contrary to the Constitution is bound by the Constitutional Court. In this study, it has been revealed that some of the parties have brought about some problems, such as the principle of tax equality and the right to save money without any reason, without any reason, even if one of the parties is a citizen and the other is a state, and necessary regulations are made for this.

Keywords